DELK får ny tilsynsmann i 2019

DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid.

 

Forhåpentlig vil ny tilsynsmann være klar i god tid før GF 19.

Vår nåværende tilsynsmann vil ha vært i denne tjenesten i åtte år når han går av neste år. Både den generelle belastning i oppgaven, i tillegg til problemer med synet det siste halvåret ligger bak beslutningen om å fratre.

 

Artikkelen er publisert 29. oktober 2018.