DELK-gudstjenester i Halden

DELK Østfold menighet har høsten 2015 lagt tre av sine gudstjenester til Normisjonshuset på Glenne i Halden.

 

Bildet er fra gudstjenesten i Halden 4. oktober. Bak står organist Haavard Kirkeng, og foran står kontaktperson i Halden, Åse Næss, og menighetens prest Boe Johannes Hermansen.

De øvrige gudstjenestene i Normisjonshuset  i Halden denne høsten er 22. november og 27. desember, begge dager klokken 11.00. Alle er velkommen!

Mer om aktivitetene i DELK Østfold kan du lese på nyhetsdelen på menighetens nettsider.