DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?

En generalforsamling reiser vanligvis viktige saker å drøfte for et kirkesamfunn. DELKs øverste organ som samles dette år, er i så måte ikke noe unntak. På lørdag formiddag under GF vil tilsynsmannens tale få form av et spørsmål: ‘DELK mot 150 år – hva slags kirke vil vi ha?’

 

Etter en innledning ved tilsynsmannen vil vi få fire korte innlegg fra folk med litt ulik alder, bakgrunn og ståsted som vil dele med generalforsamlingens delegater og tilhørere hvilke tanker de har om DELK og veien videre.

Spørsmål som vil bli stilt er blant annet: hva er de gode og mindre gode sider ved DELKs utvikling de senere årene? Er vi inne på spor vi ikke ønsker? Hva gleder vi oss over? Hva er mine visjoner for min kirke i det kommende tiåret?

Etter de fire innleggene vil vi få en panelsamtale som ledes av visetilsynsmann Jan Erik Askjer. Det vil bli god mulighet for salen til å stille spørsmål og komme med utfordringer til både paneldeltakerne og DELKs ledelse.

Sørg for å få med deg GFs viktige framtidssamtale på lørdag formiddag etter bibeltimen!

Hovedkomiteen for GF og stevnet

Artikkelen er publisert 26. juni 2017