DELK Nord

DELK Nord ble tatt opp som fullverdig menighet i DELK på hovedstyrets møte i april 2020.

Menigheten samles regelmessig i LHL-huset på Storslett i Nordreisa kommune, men har også samlinger ellers i Troms og Finnmark.

Mer informasjon om DELK Nord vil komme på denne siden i løpet av 2021.

Ønsker du å vite hva som skjer i DELK Nord frem til det, så kan du søke opp gruppen «DELK i Nord» på facebook og be om å bli medlem av gruppen.

Du kan også kontakte eldste, Jens Blomli, eller prest, Henning Alsaker.

Saken er publisert 04.02.2021