DELK søker administrasjonsleder

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) søker serviceinnstilt og målbevisst administrasjonsleder i inntil 100 % stilling til sitt hovedkontor i Undrumsdal i Re kommune. Administrasjonslederen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder. Vedkommende vil få et sentralt ansvar for administrative forhold i DELK.

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble stiftet i 1872 og består av tolv menigheter. Kirkesamfunnet driver også fem grunnskoler. DELK har sin hovedadministrasjon i Undrumsdal i Re kommune, sentralt beliggende nær E18.

Ved hovedadministrasjonen er det nå ledig stilling som administrasjonsleder. Stillingen er direkte underlagt tilsynsmannen, som er kirkesamfunnets leder.

Er du vår nye administrasjonsleder?

Nåværende administrasjonsleder går av med pensjon 1/1-2019. DELK søker ny administrasjonsleder i inntil 100% stilling.

Administrasjonsleder ivaretar de administrative og økonomiske funksjoner sentralt i kirkesamfunnet på vegne av tilsynsmannen. Adm. leder bistår også menighetene, tillitsvalgte og ansatte med administrative tjenester. Administrasjonsleder i samarbeid med økonomileder forvalter kirkesamfunnets økonomi, og sørger for at økonomi-, IKT- og personalarbeid utføres tilfredsstillende. Stillingen medfører personal- og fagansvar for medarbeidere innen økonomi, regnskap og andre administrative funksjoner. Administrasjonsleder sammen med tilsynsmann og hovedstyreleder forbereder møter og saker til DELKs generalforsamling, rådsmøter og hovedstyremøter, og bidrar til at beslutninger fra disse organer iverksettes.

Det er ønskelig at den som tilsettes er medlem i DELK. Han eller hun må identifisere seg med DELKs formål (jf. DELKs Grunnregler §2).


Sentrale arbeidsoppgaver

• Lede og samarbeide godt med direkte underlagte ansatte
• Sørge for effektive IKT-systemer, og påse at DELKs nettsider er funksjonelle
• Påse at DELK har HR-funksjoner i henhold til lover, regler og egne retningslinjer
• Sørge for god tilrettelegging av møtene i DELKs styrende organer
• Følge opp sentrale styringsdokumenter, medlemsregistrering etc.
• Sørge for nødvendig administrativ støtte for tilsynsmannen
• Andre admin.- og økonomioppgaver i samråd med tilsynsmannen


Ønskede kvalifikasjoner

• Høyskole- eller universitetsutdanning
• Erfaring med personalansvar
• Gode IKT-kunnskaper og -ferdigheter
• Erfaring fra menighetsarbeid
• God skriftlig framstillingsevne og gode ferdigheter i kommunikasjon
• God økonomisk forståelse
• Forhandlingserfaring


Personlige egenskaper

• Samarbeidsorientert
• Empatisk og serviceinnstilt
• Liker å planlegge og iverksette i henhold til planen
• Ryddig og strukturert
• Handlekraftig og samtidig god til å informere, involvere og delegere


Vi tilbyr
• Godt arbeidsmiljø
• Menigheter, tillitsvalgte og andre ansatte som verdsetter arbeidsinnsatsen
• Fast stilling i inntil 100 % stillingsstørrelse
• Arbeidstid og lønn etter avtale

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt tilsynsmann Rolf Ekenes, telefon 900 91 562.

Søknad fra både kvinner og menn imøtesees.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til: rolf.ekenes@delk.no innen fredag 23. november 2018.

 

Artikkelen er publisert 2. november 2018