DELK søker Leder DELK Ung i 20 % stilling

Vi er på jakt etter deg som ivrer for at det i alle våre menigheter skal være et engasjerende ungdomsarbeid som skaper tilhørighet, der ungdom blir oppmuntret og utrustet ved veiledning og forkynnelse av Guds ord.

Noen viktige oppgaver vil være:

• støtte, inspirere og utfordre lokalmenighetene til utvikling av ungdomsarbeidet
• koordinere og informere om nasjonale leirer og stevner
• samle, vurdere, utvikle og anbefale undervisningsmateriell og kurs
• være fast sekretær for ungdomsrådet med ansvar for innkalling og referat

Se full stillingsannonse her.

Søknadsfrist: 15. juni 2020