DELK Telemark søker prest i 100% stilling

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – DELK – ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca 3300 medlemmer fordelt på 12 menigheter i Sør-Norge. Telemark menighet ble etablert i 2016 som en sammenslåing av Porsgrunn og Skien menigheter, og har 667 medlemmer. Menigheten driver Skauen kristelige skole med ca 220 elever, og Skauen kristelige barnehage i Skien. For tiden har menigheten sine samlinger på Skauen kristelige skole.


Menigheten vokser og bygger ny kirke. Vil du bli vår nye prest?

Vi er på jakt etter deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv der alle generasjoner er representert, og hvor forkynnelsen av Guds ord er sentrum for tjenesten.
Vår nåværende prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor hans etterfølger.
Presten utgjør sammen med tre eldste menighetens eldsteråd. Menigheten har en menighetssekretær i 70 % stilling.
Menigheten har mange frivillige medlemmer som gjør en stor innsats på mange områder.
Det er mange barnefamilier i menigheten, og alle generasjoner er godt representert. Menighetens arbeid er variert og organiseres i flere ulike utvalg.


Som vår nye prest har du relevant utdannelse og/eller erfaring. I tillegg ønsker vi at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene
● bibel- og forkynnerglede
● et tydelig engasjement for barn og unge
● setter det diakonale arbeidet høyt
● god evne til kontakt med mennesker i alle aldre


Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver
● ansvar for gudstjenester og andre sentrale presteoppgaver
● bibelundervisning, sjelesorg og diakonalt arbeid
● være med og bygge og utvikle barne-, ungdoms- og familiearbeidet
● lede ansatte og frivillige sammen med det øvrige eldsteråd
● være skolens og barnehagens prest
● arbeide for å styrke båndene mellom hjem, barnehage, skole og menighet


Presten er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, telefon 454 82 230.

Søknad sendes innen 9. oktober 2019 til bertil.andersson@delk.no 


Artikkelen er publisert 13. september 2019