Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonstur til Fjell