Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

jpg-bilde-av-side-1-Konferansen-Disippelskap-27.-28-jan-2023-scaled-aspect-ratio-16-9
jpg-bilde-av-side-1-Konferansen-Disippelskap-27.-28-jan-2023-scaled-aspect-ratio-9-16

Konferansen «Disippelskap i en kjønnsnøytral tid»

DELK er medinnbyder til konferansen i Salemkirken i Oslo, 27.-28. januar 2023.

Konferansen «Disippelskap i en kjønnsnøytral tid» arrangeres av flere organisasjoner, og vil ha seminarer om ulike temaer om identitet, seksualitet, kjønnsteori, menighet og familie i samtidskulturen i dag.

Blant seminarholderne er DELK-prest Jan Bygstad, Olof Edsinger, Marianne Brattgjerd, Gabriele Kuby, Juhana Pohjola, Bjørn Helge Sandvei og Kjell Skartveit.

Nedenfor finner du et vedlegg med fullstendig program, påmeldinginformasjon og annen praktisk info. Påmedlingsfrist er helst innen 10. januar 2023.