Ny-skole-1024x768-1-aspect-ratio-16-9
Ny-skole-1024x768-1-aspect-ratio-9-16

Ledig stilling som rektor

Vår dyktige rektor slutter til høsten, og vi søker hans etterfølger.

 

Bjerkely skole er en kristen friskole (1.– 7.trinn) i Undrumsdal i Tønsberg kommune, drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Skolen er firedelt med ca. 60 elever og 12 årsverk fordelt på 18 ansatte. For mer info, se skolens hjemmeside: www.bjerkelyskole.no. DELK eier og driver fem grunnskoler i Sør-Norge.

Bjerkely skole er et kristent alternativ til den offentlige grunnskolen, og er et tilbud til foreldre som ønsker skolens medvirkning til å gi barna en kristen undervisning og oppdragelse.

Sammen med skolens formålsparagraf skal ordene «Trygghet og trivsel på kristen grunn» gi retning for arbeidet på Bjerkely skole.

Søknadsfrist: 21. juni 2022

Tiltredelse: Ønsket tidlig høst

Ansettelsesform: Fast

Bjerkely skole ønsker en engasjert, faglig dyktig og utviklingsorientert rektor, som vil lede og utvikle en kristen friskole. Vi søker en tydelig skoleleder som kan lede ansatte, være en pedagogisk drivkraft og styrke lærerprofesjonen. Vi ønsker en rektor som setter elevens læring i fokus, er glad i utfordringer, ser muligheter og er løsningsorientert.

Ansatte ved Bjerkely skole må kunne identifisere seg med og aktivt være med å virkeliggjøre formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument.

Som leder av skolens lederteam vil du samarbeide tett med adm.konsulent og kontorsekretær. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være personalansvar, økonomisk ansvar, pedagogisk utviklingsarbeid, koordinering av det daglige undervisningstilbudet, noe undervisning, samt andre oppgaver som fordeles i lederteamet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent høyere utdanning og pedagogisk kompetanse
 • Lederkompetanse og gjerne ledererfaring
 • Evne til å lede og drive skolens pedagogiske arbeid og skoleutvikling
 • Kunnskap og interesse for økonomistyring og planlegging
 • Undervisningserfaring
 • Ønske om å lede en kristen friskole for barn, i samarbeid med foresatte, ansatte og skolestyre
 • Stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Initiativrik, strukturert og selvstendig
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En meningsfull og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø
 • En utviklingsorientert skole
 • Et godt sammensatt og entusiastisk personale
 • Et støttende skolestyre og sentraladministrasjon i DELK
 • Lønn etter avtale, medlemskap i SPK og gode forsikringsordninger i KNIF Trygghet.

 

I tråd med opplæringsloven og friskoleloven er godkjent politiattest en forutsetning for ansettelse. Denne må leveres snarest etter eventuell ansettelse og før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos styreleder Arnfred Luhr, tlf.nr. 48 26 67 63, arnfred@bjerkelyskole.no, eller rektor Mathias Døvik, tlf.nr. 33 06 30 30/92 23 38 14, rektor@bjerkelyskole.no

Søknad med CV sendes på epost til: arnfred@bjerkelyskole.no og arn-lu@online.no.