Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

OBS: Ny dato: Fellesmøte – Menighetsplanting i DELK – hvorfor og hvordan?