Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Makt og sårbarhet – Hvordan gjøre hverandre godt når vi møtes?