Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonstur for ungdom til Carlisle, England