Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

«Gå derfor ut» Sankthansstevnet med jubileumsfeiring