Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Storkomitemøte for misjon 15.-16. september