Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ungdomsleir på Kvitsund 2023