DELKs Generalforsamling 2015

En av de store begivenheter i DELK denne høsten er Generalforsamlingen fredag 30. og lørdag 31. oktober på Gjennestad.

 

Her er mye ”for første gang”:

  • Første gang vi har GF, før het det Årsmøte.
  • Første gang vi har det over to dager
  • Og nesten første gang vi har det på Gjennestad. DELKs første Årsmøte i 1999 var også der.

Omkring hundre delegater setter hverandre stevne på samlingen som er DELKs øverste myndighet. I tillegg til å gjøre viktige vedtak angående DELKs arbeid og organisering, er generalforsamlingen også et sted for sang og bønn, oppbyggelse, inspirasjon, refleksjon og utfordring – i tillegg til trivelig sosialt fellesskap. Og: det er åpent for alle som kan tenke seg å være til stede, følge forhandlingene og delta i fellesskapet. Tale- og stemmerett er forbeholdt delegatene.

Den store saken på årets GF blir DELKs strategiplan for 2016-19. Den skal en runde i menighetene før den tas opp på GF. Av ulike grunner skal den ikke endelig vedtas før på neste GF om to år, men føringene som legges på årets GF angående vår kirkes strategi på en rekke områder, vil ha stor betydning for arbeidet de neste to år.

Toårsrapporten om arbeidet 2013-15 vil sikkert også gi grunnlag for debatt og kommentarer.

Hans Kristian Skaar, leder i NLM Ung, skal inspirere oss til å tenke omkring såkalte ”alle-alders-menigheter”. På lørdagen innleder han til samtale over temaet ”Generasjonsmenigheter – ja, men hvordan?” Dette blir en sesjon det blir viktig å få med seg for langt flere enn GF-delegatene.

Et av de forslag som fremmes for GF denne gang er at i tillegg til prestene skal også nåværende og tidligere eldste kunne være kandidater ved tilsynsmannsvalget. Vil GF gå med på det? Den nye ordningen for rekruttering av prester til våre menigheter, som ble vedtatt på ÅM 2013, skal justeres etter noen erfaringsrunder. Samt flere andre utfordrende og viktige saker.

I tillegg skal vi kanskje vedta DELKs motto eller slagord.

Velkommen til GF på Gjennestad i slutten av oktober – både delegater og andre!


RE
Foto fra Årsmøtet i 2013:  Einar Horsberg og Boe Johannes Hermansen