DELKs langtidskalender er aktivert

De kalenderne som i hittil har vært på delk.no og de enkelte menigheters nettsider, er begrenset av en seks måneder tidshorisont. Hvis du leter etter noe som skal skje senere enn seks måneder fram i tid, for eksempel konfirmasjoner i 2018, finner du det nå i DELKs langtidskalender.

 

Den nye Langtidskalenderen er ikke komplett, og endringer vil skje fortløpende.

Du finner den nye oversikten over DELK-arrangementer de neste årene (så langt de er bestemt) ved å gå inn i menyen på delk.no, velge «Om DELK» (til venstre øverst på denne siden), og klikke på «Langtidskalender» som du finner nederst i menyen.

 

Artikkelen er publisert 1. mars 2017.