Det er melding til deg i juleevangeliet

Det er så stille midt i juleevangeliet, slik du blir stille når du bøyer deg over et nyfødt barn, og kanskje får lov til å løfte det inn til deg. Stille og forsiktig! Ansiktet ditt lyser over barnet.

 

Av Harald Kaasa Hammer

Det er rart at det kan være så stille midt i juleevangeliet, når det er så folksomt der. Hvorfor har Lukas med så mange folk og dyr og engler i juleevangeliet? Han ante kanskje at det han skrev skulle være for mange slags mennesker, med en melding til hver av oss, et budskap. Dyrene er med, og hele resten av skaperverket.

• Keiser Augustus i Rom er med i juleevangeliet. Han trodde at han var keiser over hele verden. 
• Så er det Kvirinius som var landshøvding i Syria. Han var keiserens mann der Jesus ble født.
• Keiser Augustus bestemte at alle i hele verden skulle skrives inn i folkeregisteret.
Hver enkelt i hele Romerriket måtte reise til den byen de var født i.
• Det måtte Josef også. Gode, stødige Josef, han hører med i juleevangeliet.
David er også med. Kong David som levde tusen år før Josef. David var født i Betlehem, og det var de veldig stolte av i den byen. 
• Josef var av Davids hus og ætt. Dermed er Davids slekt gjennom tusen år også med i juleevangeliet.
• Og så er selvsagt Maria med – og det lille barnet hun hadde i magen. Hun fødte barnet og la det i en krybbe. 
• Det var altså noen dyr der, siden det var en krybbe. Dyrene fikk et barn opp i matfatet sitt.
• Og så er det noen gjetere ute på markene, og en saueflokk.
• Og så er det en engel. Det strålte av den engelen, så gjeterne ble livredde.
• Og så er det en himmelsk hærskare, et kjempekor som fylte hele himmelen med sang.
• De sang om Gud og at han har glede i menneskene. Dermed er vi også med i juleevangeliet! For Gud har sin glede i menneskene til alle tider, og vil noe godt for hver enkelt av oss.
• Og så må vi ikke glemme hele folket: Engelen forkynte en stor glede for hele folket.
• «Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.» Det står «alle». Derfor må det ha vært flere enn Maria og Josef hos barnet. Det var vel sånn den gangen som i dag, at det er mange som vil se et nyfødt barn. Det skjer noe inne i oss når vi får se et helt nyfødt barn!

Det er så mange som er med i juleevangeliet. Noen av dem kan du vel kjenne deg igjen i, enten du har et dyr som er ditt og som du passer på, eller du er ansatt på ligningskontoret og passer på at alle står i manntallet. Det er så mye å oppdage i det Lukas forteller at jeg tror vi aldri blir ferdig med det.

Jeg har ett stort ønske for denne julen: At minst én liten stråle av juleevangeliet når frem til akkurat deg, at du opplever at strålen fra juleevangeliet lyser opp for deg og varmer deg, at hver av oss kan oppleve at juleevangeliet er en personlig gave akkurat i år! At du kan kjenne at det var akkurat dette du trengte denne gangen!

Kanskje kjenner du at du har fått din lysstråle allerede? Eller kanskje vet du at den treffer deg når du hører velsignelsen på julaften. Det lyste av engelen som kom til gjeterne ved Betlehem. «Herrens herlighet lyste om dem,» står det.

Når gudstjenesten går mot slutten, da lyser presten velsignelsen: «Herren la sitt ansikt lyse over deg!» Det er en personlig overrekkelse av englesangen ved Betlehem. På grunn av Jesus kan Gud ha sin glede i menneskene, på grunn av Jesus kan Gud lyse opp i ansiktet når han ser deg. Jeg håper at du merker en stråle fra juleevangeliet når velsignelsen kommer, at du merker at Guds ansikt lyser over deg!

 

Harald Kaasa Hammer er en norsk forfatter og teolog. Han er tidligere sokneprest i Teie menighet på Nøtterøy og har i sin karriere blitt en profilert og dyktig prest, kjent som både pedagog og teolog. Han har deltatt i Kirkerådets arbeid med revisjon av de nye gudstjenesteordninger og den nye tekstboken.

 

Artikkelen står i Underveis nr. 4-2017, og er publisert på delk.no 7. desember 2017.