Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info.

 

LØRDAG 4. MARS KL 17.00

Åpent møte i Bergmo småkirke, Nøisomhedsveien 45, Molde
Tema: Hva og hvorfor DELK?
Innledning v/Rolf Ekenes og Boe Johannes Hermansen.
Samtale. Kaffeservering.

 

SØNDAG 5. MARS KL. 11.00
Gudstjeneste med nattverd i Klokkargaarden, Skarstua, Skaret, 6422 Fræna.
Tale: Rolf Ekenes. Liturger: Rolf Ekenes og Boe Johannes Hermansen.
Etterfølgende kirkekaffe og samtale om kirkesituasjonen.

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:
Erling Neerland, telefon 915 59 854
Boe Johannes Hermansen, telefon 996 128 22 eller e-post: boe.johannes.hermansen@delk.no

Les mer om DELK  her på: www.delk.no

 

Artikkelen er publisert 18. februar 2017