Det siste rådsmøtet og ny organisering i DELK

12.-13. november ble DELKs siste rådsmøte arrangert på Strand leirsted i Sandefjord. Fredag kveld fikk vi et sterkt møte med Karen Graaten og hennes reise fra identitet som kristen i lesbisk forhold til frihet med identitet i Kristus.

Dette ble etterfulgt med besøk av leder Karin Heum og medlem Lars Tony Fevang fra Koordineringsgruppen ved seksuelle overgrepssaker (KSO) som gav rådsmøtet en innføring i deres arbeid og DELKs retningslinjer. Rådsmøtet ble minnet på hvor viktig det er å arbeide med forebygging og gode, trygge rutiner. Samtidig må tilsynsmannen og KSO varsles ved mistanke eller tvil. Lokal KRLE Læreplan for DELKs skoler og ressursbrosjyre for nattverd ble godkjent.

Lørdag sto en gledelig sak på programmet. Søknad fra menighetsplanten på Jæren om opptak som menighet i DELK ble behandlet. Rådsmøtet anbefaler overfor hovedstyret om opptak av Jæren menighet. Ordinert prest Stig Syvertsen, nå interim-eldste i Jæren, ble godkjent til å forrette gudstjenester i DELK.

Liturgien for «Forbønn for kirkelige medarbeidere» ble godkjent og utkast til ny vigselsliturgi ble drøftet. Innspill tas med tilbake til liturgikomiteen som kommer med et nytt forslag til lærerådet. Valg til liturgikomiteen ble utsatt og nåværende medlemmer sitter til nytt valg i 2022. Arbeidsgruppen som har arbeidet med Israel i forkynnelsen, en sak fra GF 2019, la frem et gjennomarbeidet dokument. Innspill blir tatt med og endelig vedtak gjøres i lærerådet i et senere møte. Litteraturutvalgets mandat ble tatt til orientering og høringssvar angående konverteringsterapi ble drøftet etter en kort orientering.

Det var knyttet stor spenning til valget av medlemmer til lærerådet, som etter vedtak på GF 2021 skal utgjøre DELKS nye læreorgan fra 1/1-2022. Lærerådet skal bestå av fire nåværende eller tidligere eldste, fire nåværende eller tidligere prester, samt tilsynsmannen og visetilsynsmannen. Følgende ble valgt til det nyopprettede lærerådet i DELK: Egil Helland, Karsten Grytnes, Gunnar Johnstad, Eirik Thorvaldsen, Fred Arve Fahre, Olaf Engestøl, Jan Bygstad og Peter Johansen.

Fra 2022 så erstatter lærerådet og samarbeidsrådet funksjonene til rådsmøtet. Menighetene vil velge sine representanter til samarbeidsrådet, der det første møtet er lagt til helgen 25.-26. mars. Rådsmøtets medlemmer takkes for det viktige arbeidet som er gjort i rådsmøtets relativt korte historie, fra oppstart i november 2012 til den 20. rådsmøtet i november 2021.

Nyvalgt læreråd i DELK fra 2022. Fra venstre: Egil Helland, Fred Arve Fahre, Peter Johansen, Boe Johannes Hermansen, Karsten Grytnes, Olaf Engestøl, Bertil Andersson, Jan Bygstad. Gunnar Johnstad og Eirik Thorvaldsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Egil Helland.

Publisert 15/11-21 av Torgeir Døvik