Digitalt Sankthansstevne i 2021

Før jul så meldte vi om at vi hadde håp om at det ble et fysisk sankthansstevne på Bibelskolen i Grimstad i 2021. Dessverre har ikke utviklingen vært slik vi alle ønsket og hovedstyret besluttet denne uken å avlyse det fysiske Sankthansstevnet.

Det blir allikevel et digitalt stevne og programkomiteen er allerede i gang med å planlegge dette. Det ser ut til å bli et variert og godt program helgen 25. – 27. juni 2021. Mer informasjon om dette kommer senere.

Generalforsamlingen var planlagt arrangert i Grimstad sammen med stevnet. Da stevnet ikke blir et fysisk arrangement, så valgte hovedstyret å utsette generalforsamlingen til høsten 2021. Antakelig vil denne bli arrangert en av de siste helgene i september. Nøyaktig dato og plassering kommer så snart som mulig. Ny og oppdatert informasjon om frister ifm. generalforsamlingen vil også bli sendt ut til menighetene så snart som mulig.

Følg med på www.delk.no for oppdatert informasjon. Vi gleder oss til å møtes digitalt sankthanshelgen 2021, så ser vi frem til å møtes fysisk på stevnet i jubileumsåret 2022.