Digitalt skolestyrekurs

Tirsdag 20. april var skolestyrene ved alle DELK-skolene «samlet» til digitalt kveldskurs i regi av Kristne Friskolers Forbund (KFF). 35 skolestyremedlemmer, varamedlemmer og flere fra skolenes administrasjoner deltok på kurset.

KFF stilte med hele sitt sekretariat; generalsekretær Jan Erik Sundby og seniorrådgiverne Helge Vatne og Sidsel Høland Olausson.

Kurset hadde tre hovedtemaer; styrets ansvar, økonomi og skolens innhold og kvalitet. I løpet av kvelden fikk vi høre om friskolebevissthet, synliggjøring av det kristne innholdet, ansvarsfordeling og styrets rolle, økonomiforskriften til friskoleloven, læreplaner, inntak av elever, ansettelser, internkontroll og mye mer.

Et kveldskurs er selvsagt ikke nok til å lære alt ordentlig, men vi fikk en innføring i temaene og en oppdatering på lovverket. Og så hadde vi på forhånd fått tilgang til et styrehefte på nett som KFF nylig har utarbeidet. Det kan vi bruke som en håndbok i arbeidet med ulike saker videre.

Det er et stort ansvar å sitte i skolestyret, men samtidig veldig meningsfullt og viktig! Og hvis noen synes det ble litt vel ansvarsfullt, minnet KFF oss om at styremedlemmene har en ansvarsforsikring gjennom skolens medlemskap i KFF.

Kurset var et gratistilbud fra KFF til sine medlemsskoler. Alle DELK-skolene har vært med i KFF siden opprettelsen av forbundet på 1980-tallet, og har hatt stort utbytte av dette medlemskapet. Flere av DELKs skoleledere har vært med i styret og valgkomiteen i KFF.

Tore Slettvik
Skolekonsulent

Artikkelen er publisert 23. april 2021