«Dine øyne så meg da jeg var et foster»

Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon.

 

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

«Men i Norge i dag har ufødte barn ingen verdi før de er tolv uker gamle. Barn med Downs syndrom får ikke rett til liv før de er 22 uker gamle, samtidig som legene redder barn som er 23 uker gamle, sa jordmoren.» (sakset fra en artikkel på Menneskeverds nettsider)

DELKS representanter i forhold til menighetens støttemedlemskap i Menneskverd er Henning Beckstrøm og Anne Karine Døvik.

Illustrasjonsbildet er utlånt fra Menneskeverd, og du kan lese mer om livsvernorganisasjonen her.

 

Artikkelen er publisert 3. februar 2018.