Dobbeltsekretær

Andreas Johansson er tilsatt i stillingen som ny misjonssekretær i DELK og har også takket ja til stillingen som menighetssekretær i Ryenberget menighet.

 

Andreas Johansson er tilsatt i stillingen som ny misjonssekretær i DELK i 30 % stilling. Han overtar stillingen etter Ulf Asp.

Andreas Johansson er for tiden vikarprest i DELK. Han er utdannet teolog og har blant annet vært flere år i Peru og Israel som misjonær og stedlig representant for Israelsmisjonen i Haifa. Andreas er gift og har tre barn. Han begynner i stillingen 1. august.

Andreas har også takket ja til stillingen som menighetssekretær i Ryenberget menighet i 70 % stilling. Han overtar etter Brit Hvalvik som gikk av med pensjon tidligere i år. Også der er oppstart beregnet til 1. august.

Vi ønsker Andreas velkommen på DELK-laget på ‘fast plass’ i to ulike og veldig viktige sammenhenger, og ønsker ham Guds signing og lykke til i oppgavene som venter.

Rolf Ekenes, tilsynsmann


Bildet viser Andreas Johansson. Foto: TFR

Artikkelen er publisert 29. mai 2019