Emil Simonsen ansatt som leder DELK Ung.

DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Emil Simonsen som leder DELK Ung. Emil har allerede takket ja til tilbudet og vil starte i 20 % stilling 1. februar.

Leder DELK Ung er en nyopprettet stilling og det er knyttet stor spenning til hva denne stillingen vil bety for DELK.

Emil Simonsen er 21 år, kommer fra Sandefjord og har vært aktiv i Moe menighet og gått på Moe skole. Han har musikk, dans og drama fra Sandefjord videregående og gått på musikklinja ved bibelskolen i Grimstad. Saksofon er hans hovedinstrument.

Nå studerer Emil teologi på Fjellhaug i Oslo, så mye av arbeidet i DELK vil han utføre derfra. Som leder i DELK Ung vil han jobbe tett med det nyopprettede ungdomsrådet i DELK, være en ressurs for menighetene og være en sentral leder og koordinator for DELKs ungdomsarbeid.

Vi gleder oss over at Emil takket ja til stillingen og ser frem til samarbeidet.

31. januar 2021. Torgeir Døvik, administrasjonsleder