Snart 150 år!


Av Bertil Andersson
tilsynsmann

«Om Herren vil, får vi leve og kan gjøre det ene eller det andre», leser vi i Jakobs brev. Disse ordene kan oppleves merkelig aktuelle, siden vi vet så lite om planene vi legger i dag kan gjennomføres neste uke eller måned.

Med en overhengende fare for eventuell oppblomstring av virussmitte, er vi i større grad enn før klar over at planer kan måtte forandres. Jakob skriver: «Og nå, dere som sier: «Idag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, og driver handel og tjener penger» – og så vet dere ikke engang hvordan livets deres blir i morgen» (4, 13-15).

Erkjennelsen av at vi ikke kjenner morgendagen, er viktig. Med framtiden plassert i Guds hender kan vi likevel legge planer. Det gjorde også apostelen Paulus da han arbeidet med sine forberedelser for å reise til Spania (Rom 15,28).

Det er snart 150 år siden DELK ble stiftet. Den 16. mars 1872 meldte de første seg inn i det nye kirkesamfunnet. Nå har hovedstyret så vidt begynt med forberedelser for en markering og feiring av dette jubileet i 2022. En naturlig del av en slik markering vil være et tilbakeblikk på historien med takk til Herren, et blikk på hvor vi er idag for å søke Herrens råd, og en blikk framover med bønn til Herren om veiledning.

En egen jubileumskomité skal forberede markeringen. Samtidig er det viktig at jubileumsmarkeringen omfavner hele kirkesamfunnet. Derfor vil vi gjerne vite hva våre medlemmer ønsker for jubileet. Hvilke gode arrangement og innslag vil du foreslå for året 2022? Hvordan kan vi markere hovedfeiringen ved Sankthansstevnet i 2022? Hvordan kan vi sammen bygge opp en forventning til  – og glede oss over – 150-årsjubileet?

Velkommen med din tilbakemelding. Den vil bli tatt med videre til vurdering i jubileumskomitéen!

Med ønske om et velsignet høstsemester!

Artikkelen er publisert 16. oktober 2020.