Fremtiden – hva vet vi?


Av Bertil Andersson
tilsynsmann

Fremtiden oppleves usikker. Smittevernregler utvides eller lettes alt etter pandemiens utvikling. Så hva skal vi tenke om neste sommer? Er det mulig å planlegge ferie? Hva med en stor bryllupsfest?  

Programkomiteen for Sankhansstevnet planlegger stevne, men er likevel forberedt på at det kan bli avlyst. Grensen på 200 mennesker ved offentlige arrangement innendørs er nå blitt satt ned til 50. Og lokale retningslinjer gjør at noen av våre menigheter ikke kan samles. De signaler vi har fått, tilsier at uten et omfattende vaksineprogram tidlig i 2021 vil det bli vanskelig å gjennomføre et tradisjonelt stevne. Vi tar sikte på at hovedstyret tar en endelig avgjørelse angående dette i januar.

Hva annet vet vi om fremtiden? Da jeg underviste om kristen tro for våre kontoransatte i Mongolia, var både kristne og ikke-kristne enige om at det eneste vi vet sikkert er at vi en gang skal dø. Guds ord bekrefter at «alle mennesker må dø én gang og siden kommer dommen» (Hebr 9,27).

Nylig fikk jeg en rettferdig dom. Jeg ble målt til 55 km/t i 40-sone. Konsekvensen var to prikker i sertifikatet og en bot på 3800,-. Ergelig? Ja, selvfølgelig. Men det var en velfortjent dom som jeg vil ta lærdom av. Vegtrafikkloven er god. Den skal beskytte andre trafikanter og meg selv fra å påføre skade på andre. Dommen jeg fikk er heller ikke endelig. Etter tre år kan jeg igjen være uten prikker.

En dag skal vi møte en endelig dom. Det gode budskap er at sammen med Jesus kan vi møte død og dom uten frykt! Herren lover å ikke dømme oss som vi fortjener, men gi oss det Jesus har fortjent for oss: «Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus» (Rom 3,24).

Advent og jul taler om Jesu komme. Han kom ikke «til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» (Joh 3,17). I Ham har vi fremtid og håp!

Med ønske om en velsignet advents- og juletid!

Artikkelen står i Underveis nr. 4-2020, og er publisert på DELKs nettsider
1. desember 2020.