Nasjonal dugnad – ny hverdag


Av Bertil Andersson
tilsynsmann

For et år siden utlyste regjeringen nasjonal dugnad til kamp mot koronaviruset. Dugnaden var tenkt som en felles innsats under begrenset tid. Nå er den blitt til vår nye hverdag uten foreløpig sluttdato. Vi kan kjenne på en viss tretthet og motløshet.

Likevel har de fleste i Norge det godt selv med ulike restriksjoner på grunn av smittevern. Mange ser frem til at vaksineprogrammet skal hjelpe oss gjennom utfordringene, selv om noen er usikre på om vaksinen er godt nok utprøvd.
På generelt grunnlag skal vi være takknemlige for at myndighetene arbeider målrettet for å beskytte og
avverge smittefaren.

Frivillige og ansatte i våre menigheter tar igjen og igjen nye tak for å legge til rette for kirkelig betjening og oppfølging. Jeg vil rette en hjertelig takk til dere alle som står på lokalt for at vi fortsatt kan være kirke for hverandre! Det er mye å glede seg over og være takknemlig for!

Sankthansstevnet vil også i år bestå av nettsendte møter (se annet sted i bladet). Vi håper likevel å komplettere disse med lokale mini-stevner. Generalforsamlingen er vedtatt utsatt til september, og vi ser med håp og glede frem til å kunne gjennomføre denne i Telemark menighets nye kirkebygg. Jo, her finnes det takkeemner, midt i pandemien.

Når de motløse tankene måtte komme, vil Herren styrke oss og sier: «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet» (Joh 14,27).

Vår Gud er all trøsts Gud. La oss derfor sammen prise ham og si: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud» (2 Kor 1,3-4).
Midt i nød og usikkerhet kan vi erfare at den trøst vi får av Gud, også kan bli til hjelp for andre. Vær velsignet i den oppgaven!

Velsignet faste og påskehøytid!

Artikkelen står i Underveis nr. 1-2021,
og er publisert på DELKs nettsider 2. mars 2021.