Med Jesus – Levende håp! – også i tider med Koronasmitte

Sankthansstevne. Lyse kvelder. Grillet mat på plenen. Gode samtaler. Felleskap. Åndelig påfyll. Jeg håper at disse ordene vekker gode minner hos deg. Jeg håper også at vi sammen skal skape nye minner på Gjennestad
i juni.

I denne sammenhengen er mitt håp et uttrykk for et sterkt ønske. Håpet som er omtalt i Bibelen, derimot, er noe mye mer enn bare et sterkt ønske. Med Jesus eier vi Levende håp, slik det står: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde»
(1 Pet 1,3).

Varmt velkommen til Sankthansstevnet!

Men før det er det påske. Vi minnes på ny at Jesus har frikjøpt oss ved sin død, og vi feirer Jesu oppstandelse. Gjennom denne er vi født på ny til et levende håp!

Med levende håp får vi mot til å se fremover selv i livets mange prøvelser, også i tider med risiko for smitte av Covid-19/koronavirus. Rett før dette bladet går i trykken har vi avlyst alle gudstjenester og møter i to uker. Vi vet ikke når vi skriver dette hvordan situasjonen er når dette blir lest.

Usikkerheten preger vårt samfunn. Men vi skal ikke se bort ifra at denne situasjonen vil øke behovet for kirkens tilstedeværelse. Som trossøsken tar vi til oss oppfordringene fra Guds ord: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg» (Joh 14,1). Samtidig ber vi for land og folk: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!»
(Luk 17,13).

Velsignet påskehøytid i hjem og kirke!

Bertil Andersson
Tilsynsmann

Artikkelen er hentet fra Underveis nr. 1-2020, og publisert 27. mars 2020