Med Jesus, fremtid og håp!


Av Bertil Andersson
tilsynsmann

Overskriften ovenfor gjengir hovedtemaet ved sommerens nettsendte Sankhansstevne. Annonse og program vil du finne på baksiden av kirkebladet. Under hovedtemaets innhold planlegger programkomiteen to seminarer som er både dagsaktuelle og fremtidsrettede.

Det første seminaret lørdag 26. juni vil ha temaet: Med Jesus – åpenbaring for tid og evighet. Daniel Johansson, lærer og prest, fra Gøteborg i Sverige vil peke på hva Johannes åpenbaring har å si til oss i en tid med forfølgelse, ideologisk press, virus- og klimaangst. Her kan vi få god veiledning for aktuelle spørsmål i vår tid.

For to år siden vedtok vår generalforsamling en strategi for menighetsplanting i DELK. Der er vår visjon blant annet uttrykt med ordene: «Hver ny generasjon må møte frelsen i Kristus!» I lørdagens andre seminar vil innholdet i denne visjonen løftes frem da kateket Hilde Heitmann innleder med temaet: Med Jesus til nye generasjoner. Gjennom å vise hvordan vi kan bruke fortellinger, vil Hilde hjelpe oss å formidle evangeliet til de vi er glad i.

Ellers inneholder programmet et ungdomsmøte på lørdag, samt gudstjeneste, misjonsmøte og konsert på søndag. Vi tror det blir noe for alle generasjoner, og håper de mindre barna får tilbud om undervisning og lek ved lokale arrangement.  

Med Jesus, fremtid og håp! Ordene peker tilbake på profeten Jeremias ord: «Jet vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp» (29,11). Israels folk måtte være forberedt på å fortsatt bli værende i fremmed land en tid. På lignende måte skal vi være klar over at vi ikke har noe løfte om bare glede her på jorden, men at livet også byr på utfordringer og lidelse. Verden er lagt under forgjengelighet, men det er håp for fremtiden! I Jesaja 51:11 oppfordres vi til å løfte blikket og se med Guds perspektiv: «Løft øynene mot himmelen og se på jorden her nede». Da kan vi ha håp for dette livet, mens vi holder øynene festet på den evige fremtiden

Med ønske om en velsignet sommer!

Artikkelen står i Underveis nr. 2-2021,
og er publisert på DELKs nettsider 16. juni 2021.