Avlysningens tidsalder eller en ny Åndens vind over verden?


Av Bertil Andersson
tilsynsmann

I siste Underveis hadde jeg gleden av å invitere til Sankthansstevnet 2020; til lyse kvelder, gode samtaler og åndelig påfyll. Samtidig, da siste Underveis kom ut, hadde vi nettopp avlyst alle fysiske møter og gudstjenester for en tid.

Nå er også Sankthansstevnet forandret. Årets stevne skulle hjelpe oss til å se mer av at vi er født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse (1 Pet 1,3). I stedet har vi måttet avlyse alle fysiske møter på Gjennestad på grunn av situasjonen rundt covid-19.

De siste ukene har minnet oss om Bibelens ord om at det skapte er underlagt forgjengelighet. Derfor trenger vi ikke bli overrasket av det som skjer. I stedet kan utfordringer, sykdom og død styrke vårt håp og øke vår lengsel etter frihet.

For håpet er ikke avlyst! Tvert imot, vår situasjon understreker på det sterkeste at denne verden ikke er et blivende sted. Vi skal arve en herlighet sammen med Kristus, en rikdom som er gjemt i himmelen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende (1 Pet 1,3-5). Les løftet fra Herren: «… for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten» (Rom 8,21).

Om noen uker skal vi feire pinse! Vi markerer da at Den hellige ånd gir kraft fra Gud. Det er ikke en ånd som gjør motløs! Nei, det er Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom (2 Tim 1,7).

Med Åndens kraft og visdom prøver vi å formidle evangeliet via digitale medier. Den muligheten ønsker vi å ivareta for å nå hjem til deg også med deler av programmet for Sankthansstevnet.

Under alle fysiske begrensninger går likevel Åndens vind over verden gjennom  internet-kanaler, og Herren sier at han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt (Joh 14,26)!

Med ønske om en fortsatt velsignet vår!

Artikkelen er publisert 5. mai 2020.