«En Gud som gir seg selv» – Lutherske fordypningsdager i Bergen

Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) – i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen -var «En Gud som gir seg selv». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 23.- 26. august. Ca. 100 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler.

 

Forumet har som målsetting å fremme innsikt og forståelse for sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse, særlig i møte med dagsaktuell uklarhet og forvirring. LF ønsker at dagene blir til oppbyggelse, frimodighet og hjelp til sjelesorg. I tillegg betyr sosialt samvær og kontakt med deltagerne mye. Slik var erfaringen også i år.

Tilsammen var det 13 foredrag og taler i tillegg til gudstjenesten søndag. Talere var Jan Bygstad og Jon Magne Sønstabø, prester i DELK, Knut Alfsvåg, prof. ved VID/nyvalgt formann i FBB, samt James Arne Nestingen og John T. Pless, henholdsvis prof. em. ved Luther Seminary i St. Paul, Minnesota og amanuensis ved Concordia Theological Seminary i Ft. Wayne, Indiana. Førsteamanuensis ved NLA, Gunnar Johnstad fremførte Oswald Bayers profilforedrag. Jarle Blindheim i arrangementskomiteen ledet dagene.

Foredragene/talene legges på You Tube. Ellers henvises det til LFs facebookside for mer informasjon.

Årets samling var den femte i rekken. Neste års fordypningsdager er berammet til 29. august – 01. september 2019, samme sted.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

 

Artikkelen er publisert 6. september 2018