En meget brukervennlig bibel på nett

Tidligere denne sommeren ble Norsk Bibels bibeltekst gjort tilgjengelig på web via nettsiden les.norsk-bibel.no. Løsningen er tilgjengelig på alle plattformer, er lett å bruke og har svært gode og anvendelige søkefunksjoner. Det er foross.no, som på oppdrag fra Norsk Bibel, har utviklet løsningen.

 

Nå er det er kommet en meget god og brukervennlig bibel på nett.  Norsk Bibel finnes på denne adressen: https://les.norsk-bibel.no/

Styreleder Egil Helland i Norsk bibel sier dette om hva som skiller denne løsningen fra andre nettbaserte bibelnedlastinger.

‘Vi har hatt fokus på bibelteksten, å få den frem og tilgjengelig best mulig i de digitale flatene vi har jobbet med, både på lesebrett og mobil. Vi føler at lesebildet i vår versjon er bedre, både på grunn av bedre tilpasning til hver enkelt flate med flere spalter som gir gjenklang til hvordan bibelteksten ser ut på trykk, og også at det ikke er andre elementer rundt bibelteksten som forstyrrer.

Hastigheten er utrolig bra, ikke minst i søk, og så er vi veldig fornøyd med både hvordan søkefunksjonen og notesystemet fungerer.

For å lese mer se https://www.foross.no/aktuelt/ny-bibeltekst-pa-nett/

Illustrasjonen er hentet fra www.foross.no/aktuelt/ny-bibeltekst-pa-nett/

 

Artikkelen er publisert 6. september 2018.