Enda en prest til Ryenberget

Ulf Asp er tilsatt i en 60 % stilling som prest i Ryenberget menighet i Oslo.

 

Han kommer fra et vikariat som prest i Borgenheim kirke i Skien. Ulf er i tillegg misjonssekretær i DELK. Han har også en del av sin prestetjeneste i DELK knyttet til Høgsveen retreat- og gjestegård ved Hamar.

Nylig ble også Kristoffer Hansen-Ekenes tilsatt som prest i Ryenberget i 50 % stilling.

Begge de nye prestene blir innsatt i tjenesten ved gudstjenesten på Ryen 27. september kl 16.