Erling Rantrud ny prest i Horten

DELK-styret har nylig vedtatt at Erling Rantrud tilbys den ledige prestestillingen i Horten menighet.

 

Erling Rantrud har takket ja til å gå inn i stillingen.

Erling har i dag 40 % stilling som prest i Sandefjord menighet, og en stilling på Gjennestad. Stillingen i Horten er på 30 %.

Erling tiltrer stillingen 1. november.

Rolf Ekenes
tilsynsmann