Et globalt corona-virus en global kirke

Noen av våre søsken i troen er vant med nett-gudstjenester. Rett og slett fordi de bor under forhold som gjør det farlig for dem å treffes for å lovsynge Jesus og høre Guds ord.

I disse dager har nett-gudstjeneste gått fra å være et behov for noen, til noe de fleste av oss må forholde oss til. Siden de messianske menighetene feirer gudstjeneste på sabbaten, så ble de på en måte «først ut».

I dag fikk jeg muligheten til å delta på en nett-gudstjeneste fra Beit Eliyahu i Haifa, Israel, med både preken og lovsang.

Men det det gjorde mest inntrykk var da vi skulle be. Pastoren hadde en liste med bønnebegjær:

  1. Be for den politiske situasjonen i Israel uten regjering og budsjetter. Det er ingen enkel sak å være helsevesen uten vedtatte budsjetter.
  2. Be for alle smittede og syke i hele verden.
  3. Be om at mange kan komme til tro på Jesus og bli frelst også i denne situasjonen.
  4. Be for oss selv – ikke primært om å unngå smitte – men om at vi som menighet kan være lys og salt i samfunnet – også akkurat nå midt i corona-perioden.

Så ble sendingen fra Haifa pauset, mens vi bad hjemme hver for oss.

Etter en stund kom avslutningssangen fra Salme 46 – en eldgammel tekst, sunget på eldgammel bibelhebraisk, men med full gyldighet den dag i dag:

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær.

Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg. (Sal 46,2.8)

En noen år gammel innspilling av vers 2 og 8 i Sal 46 med en moderne melodi kan du finne her.

Skrevet av Andreas Johansson
14. mars 2020

Artikkelen er publisert 16. mars 2020