Misjonal kirke på Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke ønsker å nå ut til enda flere landsbyer.

Prosjektet «misjonal kirke» på Madagaskar har tre deler:

  • Evangeliseringsdepartementet TMM: TMM har stor troverdighet i kirken og jobber med å bevisstgjøre menighetene på felles ansvar for evangelisering. Tidligere sendte TMM ut mange lønnede evangelister, da var det færre vanlige menighetsmedlemmer som tok ansvar enn i dag. Nå er det kun lønnede evangelister igjen i de «røde» sonene, dvs. der det er vanskelig for kirken å få fotfeste. Det var NMS (med støtte fra DELK) som betalte de aller fleste evangelistene før, og vi så at dette ble en sovepute for menighetene. Nå har det gått noen år uten så mange betalte evangelister, og kirken har fremdeles stor vekst.
  • SHALOM – evangelisering, misjon og dialog i områder der det er mange muslimer. Har diakonalt og menighetsbyggende arbeid. Denne grenen i kirken er ikke så populær blant mange i kirken. Muslimer blir sett ned på og mistenkeliggjort. Det er derfor vanskelig å finne bred støtte for denne arbeidsgrenen i kirken. SHALOM jobber for å bygge ned fiendebilder, og ta bort frykten for muslimske naboer, slik at man kan prate med dem og omgås dem og gjerne også vitne for dem om Jesus. Derfor mener vi det er viktig at vi fortsatt støtter SHALOM, kanskje viktigere enn de to andre grenene i misjonal kirke.
  • Bibelskolene – utdanner lekfolk til å være aktive vitner, fokus på felles ansvar for at Jesus blir kjent, ikke bare prestens og den lønnede evangelistens ansvar.  Inntil 600 elever støttes hvert år. Den kvoten pleier fylles opp.

Fakta

Periode DELK har støttet dette gjennom lengre tid.

DELKs andel 80 000 kr. per 2019