Får du ikke Underveis?

Ønsker du å få tilsendt Underveis?
Eller kanskje du har flyttet og ikke gitt oss beskjed om den nye adressen din?

Send en e-post med navn og adresse  til bladets redaksjon. Skriv gjerne «Ny abonnent» eller «Adresse-endring» i emnefeltet.

Du kan også ringe telefon 33 35 93 50.

Ønsker du å gi en gave til bladet?  Underveis har konto 3000.27.13949.

Ønsker du å gi gaver til andre formål i DELK? Se Om DELK/Gaver