Nyansatte fikk grunnleggende kunnskaper om DELK

Hver høst arrangerer tilsynsmannen og skolekonsulenten et innføringskurs om DELK, for nyansatte ved skolene våre.

 

21. september var 14 deltakere samlet til kurs i Bjerkely kirke. De kom fra skolene Ryenberget, Skauen, Granly og Bjerkely og hadde alle startet opp i ny jobb i høst.

På kurset gav Alf Henrik Engen en levende beskrivelse av DELKs historie, helt fra den spede starten for 150 år siden da en del foreldre i Vestfold tok barna ut av den offentlige skolen og begynte å undervise dem selv.

Rolf Ekenes redegjorde for hva DELK er, og ønsker å være, i dag, mens Tore Slettvik tok for seg skoledriften og hvordan den er organisert.

Det var satt av tid til en delerunde om «min vei til DELKs skoler» og til en god lunsj midt på dagen.

I evalueringen gav deltakerne uttrykk for at dette hadde vært en nyttig og hyggelig dag som gjorde dem bedre rustet til å være lærer på en DELK-skole.

Tekst og foto: Tore Slettvik

 

Artikkelen er publisert 3. oktober 2017