Flom i Addis Ababa, Etiopia

Tirsdag 17. august ble det flom i ei elv rett ved sida av det teologiske seminaret til Mekane Yesus-kirka som ligger i bydelen Mekanissa i Addis Ababa, Etiopia. Elva pleier å flomme hvert år i regntida, men ikke så høyt som i år.

Flommen kom hardt og plutselig. I de husene som ligger lavest på tomta ble det prøvd å redde de som var inne i huset ut gjennom takene. Men likevel: hele åtte mennesker omkom. I en av familiene døde fem mennesker, to besteforeldre, et barn (en av et tvillingpar), barnets søskenbarn og hushjelpen i familien. Foreldrene i huset var på arbeid da flommen kom.

Et av husene der noen omkom. Taket ble åpnet for å prøve å redde de som var innen huset.

17 av familiene på seminartomta ble hjemløse, i alt 98 personer – både etiopiere og utenlandske misjonærer. DELK-utsending og stedlig representant for NLM i Etiopia, Torunn H. Minnesjord, forteller at hun selv bor på NLM sin tomt, ca 10 km fra Mekanissa. Der opplevde de regn og hagl, men uten noen store konsekvenser.

Mandag 23. august besøkte Torunn og Arild Minnesjord Mekanissa-tomta for å vise medfølelse med ofrene. Inntrykkene er sterke, både at så mange liv gikk tapt. Omfanget av de materielle skadene er enormt. I et brev fra seminarpresidenten Bruk Ayele og kirkepresidenten i Mekane Yesus-kirka Yonas Yigazu forteller de at kostandene for nødhjelp til de rammede, reparasjoner av bygninger og veier og dessuten flomsikring mot elva vil koste ca 22 millioner norske kroner (2,5 mill USD).

Torunn forteller:

Etter kirken på søndag snakket vi med en finsk familie med 4 barn, som ble reddet ut av huset sitt i siste liten. De var ganske preget. De mistet absolutt alt, og det har vært innsamling av klær, skolesaker o.l. for å hjelpe det akutte behovet deres. Og penger også naturligvis. Jeg tok noen bilder utenfor huset deres, hvor leker, skolebøker, hermetikkbokser, teologisk litteratur lå innsauset i søle. Vannet hadde fylt hele huset, og er naturligvis veldig skadet. Trist og se, men samtidig godt å se at de var i live alle 6. Det gikk ikke like godt for alle familier som vi vet. Vi så også de husene hvor de omkomne hadde vært. Bare trist.

Dette huset var helt fylt med vann. De som bodde der kom seg ut i siste stund.
Flommen har herjet.

All undervisning på det teologiske seminaret i Mekanissa er nå avlyst for en periode – f.eks. må spisesalen til studentene tørkes opp og ryddes for gjørme.

Studentenes spisesal. Kjelleretasjen fortsatt fylt med vann.

Mens Torunn og Arild var på besøk på tomta til seminaret, begynte vannet i elva å stige igjen, og det kom fort. Heldigvis sank vannivået raskt igjen, men det hele satte en støkk i dem som var med om den store flommen. Det er mange som ser fram til at regntiden slutter om ca en måneds tid.

Arild Minnesjord ser på når elva begynte å stige igjen.

Mekanissa-seminaret er på mange måter hjertet i Mekane Yesus-kirka, dels fordi veldig mange av de ansatte i kirka har studert her, men også fordi at mange i ledelsen av Mekane Yesus bor på tomta. Dessuten ligger språkskolen der utenlandske misjonærer lærer seg amharisk i samme bydel. I den forbindelse har de aller fleste misjonærer i Etiopia bodd en tid på i dette området – inkludert vår egen utsending Torunn, som oppholdt seg her for 40 år siden.

DELK sine prosjekter i Etiopia har fokus i arbeid langt øst og langt sør i landet, men når en slik katastrofe rammer et kirkesamfunn DELK har prosjekter i, så ønsker vi også å bidra:

  • Be for de som er rammet av flommen.
  • Be for de som skal ha ansvar for gjenoppbygging og flomsikring.

Misjonskomiteen i DELK har besluttet å sende et bidrag på kr 30 000.- som et lite bidrag fra én av mange misjonsorganisasjoner som sammen har et hjerte for Mekane Yesus-kirka.

Utover det oppfordrer vi til å gi en gave til dette gjenoppbyggingsarbeidet, f.eks. via NLM sin ekstrainnsamling. Gå da inn på NLM sin hjemmeside eller på Facebooksiden for ekstrainnsamlingen.

Foto:

Fremhevet bilde: Mekane Yesus Seminary.

Alle andre bilder: Torunn H. Minnesjord.

Publisert 26. august 2021 av Andreas Johansson. Oppdatert 31. august.