Gangetabellen – en del av vår lutherske bekjennelse?

 
Vår lutherske kirkes bekjennelse kjenner ganske mange av oss. I hvert fall hvilke deler den inneholder, om enn ikke hva som står skrevet i alle disse skriftene. Vi snakker om Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse fra oldkirken, de kommer først.

 

Dernest kommer Den augsburgske konfesjon – eller Augustana som den også kalles; den ble skrevet av Melanchton og Luther. Og til sist kommer Luthers lille katekisme.

Denne lille bok, med sine seks parter, kjenner de litt eldre DELK-ere godt; den lærte vi utenat på skolen. Det gjorde dessuten barn flest i dette land i hine gode dager. De ti bud, de tre trosartikler, Fadervår, dåpen, nattverden og skriftemålet har vært en viktig kunnskap og ballast gjennom livet de fleste av oss er takknemlig for. Katekismen hadde med troen og livets åndelige spørsmål å gjøre. For alle de andre sider ved livet her på jorda – norsk, regning,  geografi og desslike – hadde vi andre bøker. Når budene var pugget, gikk katekismen i ranselen; skulle vi ha regning, kom helt andre bøker opp. For ikke å si: den stive kartongen med den lille og store multiplikasjonstabellen. Bare navnet var mange nederlagsdømt til å prøve å uttale.

 

Vi tok feil

Slik har vi trodd – og tatt helt feil. For en tid siden kom en praktfull liten bok til Underveis-redaksjonen. Det var en utgave av ‘dr. M. Luthers liden eller mindre Katechismus – samt Sententser af Guds ord, til Troens bestyrkelse for de Enfoldige. Autoriseret udgave af 1864’. Boken har tilhørt Gøranda Hana Martina Mathias Datter fra Klop og har årstallet 1871 innskrevet. Hun hørte til hos Jarlsbergerne – nå DELK – og gikk på Klopp skole i Ramnes. Nå tilhører boken Jan Erik og Aslaug Grytnes.

Katekismen er godt brukt og grundig slitt. En forsiktig blading gjennom det lille klenodiets flekkete blader gir oss en fornemmelse av slit og kanskje også tårer for noen, for å få lærdommen inn i hodet. Slik var det den gang – og langt inn i de senere år.

Det er på de siste sider overraskelsen venter: etter den sjette part om skriftemålet kommer så ‘sententsene’ fra Guds ord til avslutning, med et sitat fra Salme 19,8 om Guds lov ‘som omvender Sjelen …, som gjør den Vankundige viis’. Og hva kommer så? Jo – av alle ting: den lille Multiplications-Tabel.

 

Sirlig innbundet

Gangetabellen, som del av katekismen? Ja, men den er vel limt inn av en praktisk sjel som dermed slapp å dra på mer enn én bok? På ingen måte. Den lille gangetabell er sirlig innbundet fra trykkeriet på samme måte som budene og trosartiklene. Utgitt av J.W. Cappelens forlag og trykt i J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri, autoriseret udgave ved Kongelig Resolution af 14de Juli 1843 – gangetabellen inkludert. Selveste kongen befalte at både budene og syv-gangen begge skulle pugges – så å si i samme åndedrett.

Boken har gitt redaksjonen og mange flere grunn til både smil – og ettertanke. Er det haugianernes hjerte vendt mot Gud og blikket ut mot verden som her slår ut? Det åndelige og det verdslige skulle ikke sammenblandes, men det skulle heller ikke adskilles. Begge deler hørte livet til. Hauge ba og forkynte – og strikket og laget fabrikker. Etterfølgerne hans lærte katekismen – og løste regnestykker. Begge deler nødvendige for livet her og livet der. Et eksempel til etterfølgelse, uten tvil.

Men altså – gangetabellen en del av bekjennelsen? Det var vi ikke klar over før nå. Men så er det nok ikke helt sånn likevel. Katekismens innhold bekjenner vi vår tro på. Gangetabellen – den bare kan vi.

RE

(flere sider i boken ser du ved å klikke på de små bildene øverst i artikkelen).

Artikkelen er publisert 14. mai 2017