Generalforsamling med bredde og profil

DELKs generalforsamling (GF) gikk av stabelen på Gjennestad vgs. St. Hanshelgen med omlag 80 delegater. Det var første gang GF ble kombinert med St. Hansstevnet.

 

Vi fikk flere spennende og viktige debatter på GF. Enkelte av sakene skapte et betydelig engasjement og pågangen på talerstolen var til tider stor, slik at taletiden måtte settes til to minutter.

Den framlagte strategiplanen – for perioden 2018-21 – ble også godkjent, med noen justeringer. På et punkt ble det vedtatt en formulering som gjør planen mer forpliktende også for DELKs menigheter.

Det er for øvrig første gang DELKs GF vedtar en slik strategiplan, som viser til de områder kirkesamfunnet ønsker å profilere og prioritere. Planen har vært gjennom en lang prosess i DELKs ulike organer, inkludert lokalmenighetene, før den ble lagt fram på GF.

Valgkomiteens forslag gikk gjennom på alle punkter. Tom Emil Asp, Oslo og Terje Sletten, Skien ble gjenvalgt til hovedstyret, mens Camilla H. Luhr, Holmestrand ble nytt medlem etter Signe B. Gjelstad, Tønsberg som ikke ønsket gjenvalg. Varamedlemmer ble: Berit Askjer Lien, Tønsberg, Tone Nordstoga Haukvik, Skien og Elin Rønning, Tønsberg.

Flere av talerne kommenterte at det hadde vært ønskelig med flere kandidater slik at det kunne blitt et reelt valg.

Andreas Thorsnes, Oslo, Kjersti Stenhjem Lie, Bergen og Tor Perskaas, Horten ble valgt til valgkomite. De to første ble gjenvalgt, sistnevnte kom inn etter Tore Slettvik, Tønsberg, som ikke ønsket gjenvalg.

I forbindelse med tilsynsmannens tale var fire personer utfordret til å komme med synspunkter på: «DELK mot 150 år. Hva slags kirke vil vi ha?», Arne Ludvigsen, Sandefjord, Henriette Klubben Bjørntvedt, Skien, Unni Fadum Moen, Oslo og Boe Johannes Hermansen, Østfold. Panelsamtalen ble ledet av Jan Erik Askjer, Tønsberg. Både her og i GFs sak om prestetjenesten senere ble det en frisk samtale om forholdet mellom gudstjenester og møter i DELK.

I saken om endring av grunnreglene ble det en viss debatt om regler for gjennomføring av eldstevalg.

Dyktige dirigenter var Åshild Samnøy, Bergen og Kjell Magne Baksaas, Tønsberg. Referenter var Håkon Gjelstad, Tønsberg og Jostein Bendiksen, Skien. Gunnar Borge fra Horten passet på at talerne holdt tiden, med sine gule og røde kort.

Alt i alt en generalforsamling med mange innlegg, engasjement og en positiv vilje til å gå sammen i felles tjeneste og kall, med bibel og bekjennelse som basis.

Av Boe Johannes Hermansen

Artikkelen er publisert tirsdag 27. juni 2017