Generalforsamlingen 2021

DELKs generalforsamling 2021 ble arrangert i Skauen kirke, lørdag 25. september. Det nye kirkebygget var et ypperlig arrangørsted, med god plass i kirkesal, foaje/minglerom og spisesal.

Solen skinte og vertskapet ønsket velkommen med et flott frukt/snacks bord for deltakere og tilhørere. Forhandlingene startet kl 10.00 og ble innledet med andakt av prest Fred Arve Fahre, velkomst ved styreleder Terje M Sletten og tilsynsmannens tale.

Dirigentene Pål Moen og Eirik Thorvaldsen loste oss trygt gjennom alle sakene og møtet kunne heves en halvtime tidligere enn planlagt.

Ikke overraskende så gikk det mest tid til sak 5/21 angående DELKs organisering. Hovedstyrets innstilling var et svar på bestilling fra GF 2019 og innebærer at rådsmøtet blir erstattet av et mindre læreråd med ti prester og eldste som skal ta hånd om læresaker i DELK, samt også erstattet av et samarbeidsråd som skal gi råd om DELKs utvikling og langsiktige saker. Samarbeidsrådet vil bestå av kvinner og menn med ulike roller i DELK og vil kunne representere et større mangfold enn dagens rådsmøte har kunnet gjøre. Et alternativt forslag til organisering, samt flere endringsforslag og henstillinger endte til slutt med at 72 av 78 stemte for en ny organisering med noen mindre endringer ift hovedstyrets innstilling.

Hovedstyrets toårsmelding ble godkjent, årsregnskap for 2019 og 2020 gjennomgått, strategi for 2022-2025 ble vedtatt etter en god drøfting og en del mindre endringer i grunnreglene ble vedtatt.

Odd Gjerpe fra Bjerkely menighet ble valgt som ny styreleder i DELK. Brit Hvalvik fra Ryenberget menighet og Hans Martin Fahre fra Telemark menighet ble valgt som styremedlemmer. Disse utgjør hovedstyret i DELK sammen med Per Henrik Gillesvik (Bergen), Anders Martin Fon (Granly), Rina Husby (Granly) og tilsynsmannen, Bertil Andersson. Haldis Sylte (Bergen), Rannveig Bording (Granly) og Rune Høvås (Telemark) ble valgt som varamedlemmer til hovedstyret.

Vidar Klepsvik, eldste i Sotra menighet, ble valgt inn i valgkomiteen, sammen med Jarle Blindheim (Bergen) og Lene Minnesjord (Telemark).

Etter lunsjpausen fikk vi besøk av Hans Nilsen Hauge (Torgeir Flateby) som fortalte om viktige hendelser i livet sitt og vi fikk dramatisert ett av hans møter der også Anders Rønningen, Rolf Ekenes, Tore Slettvik og Bertil Andersson deltok. En flott markering av 250 års jubileet til Hans Nilsen Hauge. En person og en vekkelse som skulle ha stor påvirkning når DELK ble opprettet med egne skoler og menigheter i andre halvdel av 1800-tallet.

Det ble servert rotsuppe med foccacia til lunsj og karbonader med poteter og salat til middag, rabarbrasuppe med is til dessert og kanelboller i kaffepausen. Utmerket bevertning og vertskap fra Telemark menighet. Stor takk til Ann Karin og hele gjengen i menigheten og stor takk til alle som bidro som dirigent, referent, delegat, deltaker eller annet. Neste GF blir i 2024, siden vedtaket i sak 5/21 innebærer at GF nå skal arrangeres hvert tredje år.

Tekst: Torgeir Døvik

Foto Boe Johannes Hermansen