Vel gjennomført generalforsamling på Gjennestad

I talen til DELKs generalforsamling 2015 løftet tilsynsmannen fram noen momenter han ønsket å understreke som viktig for DELK som kirkesamfunn.

 

Utdrag fra tilsynsmannens tale til Generalforsamlingen på Gjennestad 31. oktober.

Kjære dere; det er flott å være sammen på GF! For første gang over to dager. Om to år tenker vi altså å slå sammen GF og St. Hansstevnet, i hvert fall tre dager. Det blir utrolig spennende, og det blir mer og mer vanlig at man har GF og sommerstevne sammen.

Det er flott å få være TM i DELK, og et privilegium; – det er travelt, – men jeg møter jevnlig mine lederkollegaer i andre kirkesamfunn og kristelige organisasjoner, og de har det omtrent på samme måten; ikke mye hjelp å få der. I dag er jeg utrolig takknemlig for å få lede DELK! Når jeg reiser rundt i menighetene møter jeg så mange flotte mennesker jeg blir så takknemlig for å kjenne! Folk som både er veldig trivelige, og som virkelig brenner for evangeliet, for Guds rike, og for menigheten de hører til. Litt av en kombinasjon, og for en rikdom å ha slike mennesker iblant oss!

Guds ord.
Hva er det aller viktigste vi kan være opptatt av i DELK? Det handler om basis, om det helt grunnleggende; hvilken plass Guds ord har i våre fellesskap; det er der alt som er kristelig starter! Det står et veldig viktig ord om dette av Jesus i Matt 4,4: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.

Vokser vi?
Vokser vi i antall i DELK? Nei, som kjent gjør vi ikke det. Vi blir færre, ikke dramatisk men vi øker ikke. Samtidig må vi si: Vi må tone ned den tanken at størrelse er så viktig, at det er et tegn på at vi lykkes. I stedet må vi spørre om for eksempel dette: Blir Ordet forkynt rett? Blir dåp og nattverd forvaltet rett? Er det frukter av arbeidet? Blir mennesker reist opp? Kommer nye til tro og blir frelst? Bryr vi oss om mennesker utenfor fellesskapene? Går misjonsperspektivet ut over oss selv og like til jordens ende? Det er sånne spørsmål som skal ligge aller fremst hos oss.

Skole-utfordring.
Og så er det veldig spennende å snakke med folk som kommer til oss «av fri vilje»; hvorfor velger de DELK? – Jeg snakket med en forleden som nettopp har meldt seg inn; familiefar, han og en av døtrene er innmeldt; de andre kommer ikke akkurat nå på grunn av omstendighetene. Jeg spurte hvorfor DELK? Han sa: begge ungene våre går på skolen hos dere; dere har verdens beste skole, er dere klar over det? Og: ungene mine er også med i ungdomsarbeidet dere har. Det er så enkelt som dette: vi vil gjerne være der ungene våre er og trives; det gjør de hos dere. Og det gjør vi også! Folkens: det viser blant annet en ting: hvor utrolig viktig ungdomsarbeidet er hos oss. Gud velsigne dere som jobber i ungdomsarbeidet, stort eller lite!

Menighetsplanting.
Vi snakker om kristne som kommer til oss; hver og en som ønsker å slutte seg til DELK, ønsker vi velkommen av hele vårt hjerte; for noen er vi blitt en nødhavn, en redningsstasjon; flott at vi kan være det!  Og samtidig vet vi: dette er ikke reell vekst i Guds rike; det er kristenflytting. Er det en ting vi ønsker mest av alt enten vi er nyinnflytta el. gammelboende, så er det mennesker som finner fram til liv i Gud, som blir omvendt gjennom det arbeid vi gjør, og finner sin plass i DELK. Noen sånne fins også; ikke mange. Det er sterkt å høre hvordan de opplever å møte en åpen, levende menighet; hvordan de finner seg til rette og begynner å leve et liv i trua på Jesus; et ufattelig under! – Og så vet vi: den beste måten det kan skje, er når vi planter nye menigheter. Gjør vi det i DELK? Ja vi opplever at vi får noen nye menigheter som ikke vi så mye planter, men som andre planter for oss, så å si. I desember får vi antakelig en ny DELK-menighet i Kristiansand; det blir spennende. Og kanskje i Alta neste år; det får vi se. Men tenk om vi kunne plante en helt ny, liten DELK-menighet på et nytt sted i en by, ei bygd; at noen unge familier fra DELK starter et nytt arbeid.

Talen er forkortet.

Reportasje fra Generalforsamlingen kommer i desemberutgaven av kirkebladet Underveis.

Alle bildene i bildekarusellen er tatt på GF-2015 på Gjennestad 31.10.2015
Foto: TFR