GF og Sankthansstevne på Sørlandet i 2021

Ja, du leste riktig. Vi satser på Grimstad til sommeren!

Vi i programkomiteen for Sankthansstevnet har fortsatt håp om at det skal kunne gjennomføres et stevne til sommeren som kombinerer DELKs generalforsamling og Sankthansstevnet. Som formidlet i Underveis vil Hovedstyret prøve å ta en avgjørelse på dette i januar. Denne vil da være basert på signaler fra myndighetene om hvordan de tror sommeren vil se ut med tanke på smittevernhensyn.

Men selv om myndighetene skulle åpne for at opp til 500 mennesker kan møtes på arrangement innendørs, regner vi med at vårt stevnested på Gjennestad vil bli for lite for å kunne ivareta gode rutiner i forhold til smittevern og nødvendig avstand. På denne bakgrunn har Hovedstyret etter innstilling fra programkomiteen vedtatt at generalforsamlingen og Sankthansstevnet 25.-27. juni 2021 skal arrangeres på Bibelskolen i Grimstad (BiG).

Vi i programkomiteen gleder oss til å planlegge videre for stevne på et nytt sted, med et litt fornyet oppsett. Vi håper at stevnet skal oppleves som innbydende for alle aldersgrupper. På Bibelskolen er det mulig å leie rom. Det er også godt tilrettelagt for camping, og slik sett er forholdene ideelle for ungdommer og barnefamilier.

Vi ser fram til en flott mulighet for fellesskap for DELKs storfamilie!

Med hilsen fra programkomiteen
Bertil Andersson, tilsynsmann

Ilustrasjonsfoto fra bibelskolen.

Artikkelen er publisert 21. desember 2020.