Generalforsamlingen 2021

DELKs Generalforsamling (GF 2021) blir arrangert i Skauen kirke i Skien lørdag 25. september. Det blir spennende å møtes i Telemark menighets nye kirkebygg til samtale og debatt. GF 2021 er besluttet flyttet fra opprinnelig planlagt dato ifm. sankthansstevnet i juni, siden stevnet blir digitalt i år.

Saksliste og de fleste sakspapirer er sendt ut til delegatene. GF-heftet blir gjort klar en måned før. Ønsker du tilgang til saksdokumentene, så ta kontakt med undertegnede.

Sakslisten er slik:

1. Konstituering – dirigent, referent, tellekorps, tale- og forslagsrett

2. Godkjenning forhandlingsreglement

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

4. Tilsynsmannens tale.

5. DELKs organisering – HS forslag + alternativt forslag innsendt av Ole Døvik

6. Hovedstyrets toårsmelding.

7. Årsregnskap for 2019 og 2020.

8. Strategidokument 2022-2025.

9. Andre grunnregelendringer.

10. Valg til hovedstyret og valgkomiteen.

11. Innkomne interpellasjoner. Frist for innsendelse: 11. september.

Registrering for delegater starter kl 09.30 og forhandlinger begynner kl 10.00. Forhandlinger avsluttes ca kl 18.00 med en påfølgende avslutning til ca kl 18.30.

Alle er hjertelig velkommen som tilhører, men pga korona og beregning av mat må vi ta opp forhåndspåmelding. Ønsker du å være tilhører så send en epost til delk@delk.no innen tirsdag kl 12.00.

Torgeir Døvik
Administrasjonsleder

Bildet over er tatt under paneldebatten på Generalforsamlingen på Gjennestad i juni 2017.

Artikkelen er publisert 24. februar 2021, oppdatert 17. september 2021.