Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1962-Granly-skole-og-kirke-AKB-aspect-ratio-16-9
1962-Granly-skole-og-kirke-AKB-aspect-ratio-9-16

100 års markering av Granly kirke

Kirken på Granly er 100 år. I november 1922 kunne det nye samlingshuset på Ek i Slagen innvies. Det var bygd inntil skolehuset som var tatt i bruk i 1911. Og fra den tiden var skolestua stedet der menigheten samlet seg til møter og gudstjenester. En stadig vekst i forsamlingen gjorde at det måtte bygges et eget kirkerom. Opp gjennom årene er kirken blitt forlenget og forandret, men mye av det opprinnelige preg er der fremdeles.

En komite arbeider med planer for 100 års jubileet.  Arrangementer blir kunngjort senere. Vi ønsker å lage en god historisk framstilling, og da trenger vi bilder og historier knyttet til kirke og menighetsliv på Granly gjennom disse 100 åra.  Har du bilder eller noe å fortelle, kan du snakke med Arvid Ludvigsen (tlf. 90757767). Med i jubileumskomiteen er også Rannveig Bording, Stine Næss Askjer, Helene Rustan og Rolf Ekenes.