Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Årsmøte for skolen og menigheten