Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bønnesamlin i kirken