Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

DELuKs (NB: lokasjon: misjonshuset)