Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste med misjonsmiddag etterpå