Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste med nattverd, kl 18