Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kirkeforum (PÅ RYENBERGET): Menighets- planting i DELK – hvorfor og hvordan?