Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kveldsgudstjeneste m/ nattverd